Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 18.07.2013 -23.07.2013 TARİHLİ TOPLANTILARINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen Nazım İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planının Çağrışan- Göynüklü kısmını kapsayan Nazım İmar Plan Revizyonu 18.07.2013/842 30.07.2013/02.09.2013 Gülay BOZKURT
Mudanya İlçesi, Hasanbey Mahallesi, H21b13c1b pafta, 1034 ada, 1 ve 2 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Mudanya Uygulama İmar Planı Değişikliği 18.07.2013/839 30.07.2013/02.09.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Gemlik İlçesi, Karacaali 1540 ve 1541 parsellerin Yönetim Merkezi Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Kumla Nazım İmar Planı değişikliği 23.07.2013/924 30.07.2013/02.09.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Gemlik1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notları ve 1/5000 ölçekli Umurbey Nazım İmar Planı Plan Notlarının sanayi alanları ve depolama alanları hükümlerinde değişiklik 18.07.2013/819 30.07.2013/02.09.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 553 ada, 39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-51-52-137-140-142-143-144 parsellerin teknik altyapı alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği 18.07.2013/809 30.07.2013/02.09.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Gemlik İlçesi, Kumsaz mevkii donatı alanlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik ve 1/5000 ölçekli Kurşunlu Nazım İmar Planı değişikliği 18.07.2013/817 30.07.2013/02.09.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Gemlik İlçesi, Küçükkumla 2479, 2480, 2481,2482,5906,5907,5910,5911,5912,5919 parsellerin su deposu ve koruma alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Kumla Nazım İmar Planı değişikliği 18.07.2013/818 30.07.2013/02.09.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Yıldırım İlçesi, Çınarönü Mahallesi, 3568 ada, 1 ve 3 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Bölgesi Nazım İmar Planı Değişikliği 18.07.2013/868 30.07.2013/02.09.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Yıldırım İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 1853 ada 20 parsel, 1943 ada 1 parsel, 1944 ada 2 parsel, 1954 ada 2 parsel ve 1949 ada 1 parsele yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 18.07.2013/867 30.07.2013/02.09.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi H21c02b pafta, 5467 ada 1 parselin “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Görükle Nazım İmar Plan Değişikliği 18.07.2013/834 30.07.2013/02.09.2013 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi H21c04d2c pafta, 977 ada 6 ve 8 parseller arasında ada ayırma çizgisinin düzenlenmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Ertuğrul Uygulama İmar Plan Değişikliği 18.07.2013/821 30.07.2013/02.09.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2374 ada 3 parselin “Cami Alanı”na, 2352 ada 4 parselin “İdari Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1.000 ölçekli Ertuğrul Uygulama İmar Plan Değişikliği 23.07.2013/927 30.07.2013/02.09.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
“Bursa-Yalova Devlet Karayolu üzeri BUTTİM Kavşağı Avan ve Uygulama Projelerinin Yapılması Hizmet Alım İşi” kapsamındaki uygulama projeleri doğrultusunda hazırlanan 1/25.000-1/5.000-1/1.000 ölçekli İmar Planı Değişiklikleri 18.07.2013/833 30.07.2013/02.09.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Samanlı Bağlantı Yoluna ilişkin 1/100.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı değişikliği 23.07.2013/923 30.07.2013/02.09.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15/07/2010 gün ve 622 sayılı kararı ile onaylanan Samanlı Bağlantı Yolu 1/25.000-1/5.000-1/1.000 ölçekli imar plan değişiklikleri kapsamındaki, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nce alınan “dava konusu işlemlerin iptali” kararına ait temyize konu olan davaya ilişkin; Danıştay 6. Dairesi’ nin 28.03.2013 tarih ve 2012/3566 E.,2013/2034 K. Sayılı ilamı ile “KARARIN BOZULMASINA” kararı doğrultusunda hazırlanan, Samanlı Bağlantı Yolunun mevcut planlara yeniden işlenerek, ilgili mahkemenin iptal kararı öncesi haline getirilmesi ile ilgili 1/25.000-1/5.000-1/1.000 ölçekli İmar Planı Değişiklikleri 23.07.2013/922 30.07.2013/02.09.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3065 ada, 5 parselin “Özel Kültürel Tesis Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 18.07.2013/931 30.07.2013/02.09.2013 Turgut YALKI
Yıldırım İlçesi, Akçağlayan Mahallesi, 923 ada, 10-11-12-13-23-24 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 18.07.2013/837 30.07.2013/02.09.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 496 ada 2-3-4-5-6-7 nolu parsellerin “rekreasyon alanı” na alınmasına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği 18.07.2013/877 30.07.2013/02.09.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi, 6070 ada 62-66 nolu parsellerin “su deposu alanı” na alınmasına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği 18.07.2013/876 30.07.2013/02.09.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4682 ada 2 nolu parselin “Turizm Tesis Alanı” na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 18.07.2013/874 30.07.2013/02.09.2013 Saim LELOĞLU
Nilüfer İlçesi, Yaylacık Yerleşimi ve Yakın Çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği 18.07.2013/872 30.07.2013/02.09.2013 Nilüfer Belediyesi Planlama Bürosu
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3869 ada, 2 parsele 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği 18.07.2013/864 30.07.2013/02.09.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Elmasbahçeler Mahallesi, 2155 ada, 43, 44, 45, 46 ve 47 parsellerin “Spor Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği 18.07.2013/862 30.07.2013/02.09.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3231 Ada, 10-11 Parseller, 3237 Ada, 3-4-5-6-7-8-10-11-12-13 Parseller’in Belediye Hizmet Alanı, Parklar ve Dinlenme Alanı, Tali İş Merkezi, Pazarlama Alanı, Sağlık Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği 18.07.2013/855 30.07.2013/02.09.2013 Osmangazi Belediyesi Planlama Bürosu
Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi 7520 ada, 1-2-3 parsellerin “Kentsel ve Bölgesel Spor Alanı” na alınmasına ilişkin 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Değişikliği ve “Spor Tesisleri Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı Değişiklikleri 23.07.2013/930 30.07.2013/02.09.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Osmangazi İlçesi, Geçit Mahallesi, 6264-6263-6266-6265-6269-6268-6271-6272-6273-6274-6292-6293-6242-6275-6276-6323-6291-6288-6290-6277-6278-6287-6289-6295-6294-6296-6285-6286-6284-6282-6283-6281-6280-6279-6297 Adalara İlişkin 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişiklikleri 18.07.2013/861 30.07.2013/02.09.2013 Saim LELOĞLU
Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 7887 Ada, 1 Parsel’in ve güneydoğusundaki tescil harici alanın Dini Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği 18.07.2013/852 30.07.2013/02.09.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Osmangazi İlçesi, Sırameşeler Mahallesi, 2401 Ada, 1-2-4-5 Parseller, 2402 Ada, 325 Parsel’de “Turizm Tesis Alanı” yapılmasına ilişkin 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği 18.07.2013/853 30.07.2013/02.09.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Osmangazi İlçesi, Armutköy Mahallesi, 4376 Ada, 19-45-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-77-80-81-89-92-101-116-122 Parseller’de Tarımsal Niteliği Korunacak Alan’dan Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanları’na alınmasına ilişkin 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişiklikleri 18.07.2013/856 30.07.2013/02.09.2013 Turgut YALKI
Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 Ada, 75 Parsel’in Emsal değerinin 1.50 olarak değiştirilmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Yalova Yolu I. Bölge Uygulama İmar Planı Değişikliği 18.07.2013/860 30.07.2013/02.09.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Gemlik İlçesi, Engürücük-Hisar-Gencali köyleri sınırlarında kalan Serbest Bölge 35 m lik İl Yoluna ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı Değişikliği 18.07.2013/823 30.07.2013/02.09.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü