Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU’NUN 21.06.2012 TARİHLİ TOPLANTISINDA UYGUN BULUNAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Bursa Tramvay Projesi T1 Hattına (kent meydanı-heykel) ilişkin hazırlanan 1/25.000-1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri 15.03.2012/263 31.07.2012-31.08.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Bursa Tramvay Projesi T1 Hattına (kent meydanı-heykel) ilişkin hazırlanan 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 19.04.2012/372 31.07.2012-31.08.2012 Şehir Planlama Şb. Md.