Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU’NUN 13.07.2012 TARİHLİ TOPLANTISINDA UYGUN BULUNAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Gemlik İlçesi, Cihatlı Köyü, 1534,1537,1544,1545,1546,1547,1550 parsellerin Belediye Hizmet Alanına (Hafriyat Döküm Alanı) alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı Değişikliği 19.07.2012/787 27.07.2012-27.08.2012 Gülay Bozkurt
Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 617 ada 78 parselin Depolama Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı Değişikliği 19.07.2012/786 27.07.2012-27.08.2012 Turgut Yalkı
Gemlik İlçesi, Engürücük Mevkii, Serbest Bölgeye kavşak yapılması ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı Değişikliği 19.07.2012/785 27.07.2012-27.08.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, 3876 ada, 13 parselin “Yönetim Merkezi Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 19.07.2012/781 27.07.2012-27.08.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi, 3540 ada, 2 parselin “Spor ve Rekreasyon Alanına” alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 Nazım İmar Planı Değişiklikleri 19.07.2012/808 27.07.2012-27.08.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 15.05.2012/734 sayılı kararı doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Hocataşkın Mahallesi, 229 ada, 31 parselin 2.Derece Kentsel Sit taramasının kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 19.07.2012/807 27.07.2012-27.08.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 4750 ada, 3-31-32-33 parsellerin “Belediye Hizmet Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 19.07.2012/805 27.07.2012-27.08.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Yıldırım İlçesi, Ortabağlar Mahallesi, 2125 ada, 1-14-15-16 parsellerin “Yeşil Alana” alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 19.07.2012/803 27.07.2012-27.08.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Mudanya İlçesi, Güzelyalı H21b14c4c pafta, 237 ada, 8, 9, 12 ve 13 parsellerin “Park Alanına” alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği 19.07.2012/795 27.07.2012-27.08.2012 Gülay Bozkurt
Mudanya İlçesi, 1/1000 ölçekli Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı Hükümlerinin 19. Maddesinin kaldırılmasına ilişkin plan notu değişikliği 19.07.2012/794 27.07.2012-27.08.2012 Gülay Bozkurt
Osmangazi İlçesi, Demirtaş Barbaros, Demirtaş Cumhuriyet ve Demirtaş Dumlupınar Mahallelerinde hazırlanan 1/5000 Ölçekli Demirtaş N.İ.P. değişikliği ile Demirtaş Dumlupınar Mahallesi, 872 Parsel’in “Tali İş Merkezi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Demirtaş N.İ.P. değişikliği 19.07.2012/773 27.07.2012-27.08.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 327 ada 1 parselin Tali İş Merkezine alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği 19.07.2012/789 27.07.2012-27.08.2012 Gülay Bozkurt
Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 2547 ada, 8 parselin Rekreasyon Alanına alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği talebi 19.07.2012/790 27.07.2012-27.08.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5357 parselin giriş-çıkışlarının düzenlenmesine ilişkin 1/5000 Ölçekli Görükle Nazım İmar Planı Değişikliği 19.07.2012/791 27.07.2012-27.08.2012 Gülay Bozkurt
Yıldırım İlçesi, Arabayatağı Mahallesi, 6559 ada 5 parselde Doğalgaz (CNG) Dolum Tesisi yapılmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı Değişikliği 19.07.2012/806 27.07.2012-27.08.2012 Saim Leloğlu
Osmangazi İlçesi, Hamitler Toplu Konut Alanında imar hattı ve kadastro uyuşmazlığının giderilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 19.07.2012/778 27.07.2012-27.08.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Osmangazi İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi, H22d01d2a pafta, 1619 ada, 105 parselin Özel Eğitim Tesisi Alanına alınması ile ilgili 1/5000-1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 19.07.2012/775 27.07.2012-27.08.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Osmangazi İlçesi, Hamitler Mezarlığı koruma bandının mevcut mezarlığa defin alanı olarak dahil edilmesi ile ilgili 1/5000-1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 19.07.2012/776 27.07.2012-27.08.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Osmangazi İlçesi, Hamitler Mezarlığı koruma bandının mevcut mezarlığa defin alanı olarak dahil edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği 19.07.2012/777 27.07.2012-27.08.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Osmangazi İlçesi, İstiklal Mahallesi, H22d01d2d pafta, 1193 ada, 29 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 19.07.2012/779 27.07.2012-27.08.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Kestel İlçesi, Ahmetvefikpaşa Mahallesi, muhtelif parseller kapsamındaki BHRS III. Aşama İlave (Kestel) Güzergahı ile ilgili Uygulama İmar Plan değişikliği 19.07.2012/799 27.07.2012-27.08.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Nilüfer İlçesi, Başköy Köyü ve B. Balıklı Mahallesi muhtelif parsellere ilişkin 1/25.000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı plan değişikliği ve 1/5000 Akçalar Nazım İmar Planı plan değişikliği ile 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı değişikliği 19.07.2012/792 30.07.2012-29.08.2012 Turgut YALKI