Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU’NUN 28.04.2017 TARİHLİ TOPLANTISINDA UYGUN BULUNAN PLAN & PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen Koruma Amaçlı İmar Planı Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası B Blok 2.kat Zafer Mah. Ankarayolu Cad.) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Gemlik, Hisar Mahallesi 562 ada 153 parselin bir bölümü ve güneyindeki tapulama dışı alanı kapsayan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırının işlenmesine ilişkin 1/5000 Ölçekli Gemlik-Umurbey Nazım İmar Planı değişikliği- 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği 22.09.2016/1837 30.05.2017-29.06.2017 Şehir Planlama Şb. Mdr.
Gemlik, Hisar Mahallesi 562 ada 153 parselin bir bölümü ve güneyindeki tapulama dışı alanı kapsayan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırının işlenmesine ilişkin 1/5000 Ölçekli Gemlik-Umurbey Nazım İmar Planı değişikliği- 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği 22.09.2016/1837 30.05.2017-29.06.2017 Şehir Planlama Şb. Mdr.