Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ NİN 28.03.2018 TARİHLİ TOPLANTISINDA UYGUN BULUNAN PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 30 gün süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası B Blok 2.kat Zafer Mah. Ankarayolu Cad.) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Bursa İli 17 İlçedeki Tüm Uygulama İmar Planlarında; Bitişik Bloklarda Maksimum Bina Cephesi, Su Basman Kotu, Kat Sayısı Tespiti, Kat İçi Yükseklikleri vb. İmar Uygulamalarına İlişkin Plan Notu İlavesi 28.03.2018/863 27.04.2018- 27.05.2018 Şehir Planlama Şb.Md.lüğü