Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 16.04.2015 ve 21.04.2015 TARİHLİ TOPLANTILARINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Nilüfer İlçesi Demirci Mahallesi 3370 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan Değişikliği 16.04.2015/763 07.05.2015-05.06.2015 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 265/1, 297/1, 298/1-2, 299/1, 300/1, 301/1 parsellerde kentsel dönüşüm amaçlı hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 21.04.2015/891 07.05.2015-05.06.2015 Işın ÇUBUKÇU
Mudanya İlçesi, Balabancık Mahallesi, H21b22d pafta, 1129 ve 1130 sayılı parsellerin Teknik Altyapı (Geri Kazanım Tesis Alanı) alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 21.04.2015/898 07.05.2015-05.06.2015 Esin MIHÇIOĞLU
Mudanya İlçesi, Çepni Mahallesi, H21b12c pafta, 141 ada, 64 ayılı parselin Özel Sosyal Tesis Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 16.04.2015/780 07.05.2015-05.06.2015 Saim LELOĞLU
Bursa İli, İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 1752 ada, 1, 2, 3 nolu parseller ve 106 ada, 102 nolu parselin üzerinden geçen doğalgaz boru hattı dikkate alınarak “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları”nın yeniden düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon+İlave Nazım İmar Planı Değişikliği 16.04.2015/787 07.05.2015-05.06.2015 Turgut YALKI
Bursa 1. İdare Mahkemesi’nde 2013/141 E. sayı ile Nilüfer ilçesi, Ertuğrul Mahallesi 974, 975, 976, 977, 980 ve 981 adalara ilişkin görülen davada ilgili mahkemenin 10.11.2014 tarihli iptal kararı doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği 16.04.2015/776 07.05.2015-05.06.2015 Şehir Planlama Şube Md.
Nilüfer ilçesi, Özlüce Mahallesi 4400 ada 7 – 8 parsellerin konut alanından özel eğitim tesis alanına alınmasına dair 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği 16.05.2015/767 07.05.2015-05.06.2015 Turgut YALKI
Nilüfer ilçesi, 19 Mayıs Mahallesi 4504 – 4507 – 4508 – 4509 adalar ile çevresindeki tescil harici alanlarda pazar alanı, belediye hizmet alanı, sosyal kültürel tesis alanı ve park alanlarının düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği 16.04.2015/769 07.05.2015-05.06.2015 Nilüfer Belediyesi – Plan ve Proje Müd.
Nilüfer ilçesi, Özlüce Mahallesi 4563 ada 8 parselin konut alanından özel sosyal tesis alanına alınmasına dair 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği 16.04.2015/770 07.05.2015-05.06.2015 Işın ÇUBUKÇU
Nilüfer ilçesi, Görükle – Kurtuluş Mahallesi 5755 ada 1 parselin terminal alanından sosyal – kültürel tesis alanına alınmasına dair 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği 16.04.2015/771 07.05.2015-05.06.2015 Nilüfer Belediyesi – Plan ve Proje Müd.
Nilüfer ilçesi, Çaylı Mahallesi’nde çöp döküm alanı sınırlarının revize edilmesine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği 16.04.2015/775 07.05.2015-05.06.2015 Şehir Planlama Şube Md.
Keles İlçesi, Yenice Mahallesi, 184 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 16.04.2015/796 07.05.2015-05.06.2015 Şehir Planlama Şube Md.
Osmangazi İlçesi, Kırcaali Mahallesi, 3847 ada 4 ve 2 parseller, 3846 ada, 3 ve 5 parseller, 3855 ada 11 parsel ve Doğanbey, Kırcaali, Kiremitçi ve Tayakadın Mahallelerini kapsayan Kentsel Yenileme Ve Dönüşüm Alanı sınırına ilişkin 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği 16.04.2015/759 07.05.2015-05.06.2015 Şehir Planlama Şube Md.
Osmangazi İlçesi, Armutköy Mahallesi, 4367 Ada, 49-50-51-52-53-54-55-57-58-80-81-89-92-101-116-122-130-134-136-137-139-141-143 Parseller ile Alaşar Mahallesi, 4497 Ada, 9 Parsel’in "Kamu Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişiklikleri 21.04.2015/887 07.05.2015-05.06.2015 Turgut YALKI
Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4490 Ada, 6 Parsel’in “Belediye Hizmet Alanı (Afet Koordinasyon Merkezi)”na alınmasına ilişkin 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı, 1/5000 Ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Yalova Yolu 2. Bölge Uygulama İmar Planı değişiklikleri 21.04.2015/885 07.05.2015-05.06.2015 Şehir Planlama Şube Md.
Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, Yol Alanı ve Yeşil Alan düzenlenmesine ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği 16.04.2015/754 07.05.2015-05.06.2015 Şehir Planlama Şube Md
Osmangazi İlçesi, H22a22a, H22a22b, H22a21c,H22a22d ve H22a22c Paftalarda, OSB sınırlarının düzenlenmesine ilişkin 1/25000 Ölçekli ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri 21.04.2015/886 07.05.2015-05.06.2015 Şehir Planlama Şube Md
Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Kırsal Yerleşme Alanlarına İlişkin Plan Notları Değişikliği 21.04.2015/882 05.05.2015-05.06.2015 Şehir Planlama Şube Md.
Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Kararları Ve Uygulama Hükümleri 3.25, 3.27, 6.2.4, 6.2.5 Hükümlerine İlişkin Plan Değişikliği 21.04.2015/883 28.04.2015-01.06.2015 Şehir Planlama Şube Md.
Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3087 ada, 1 parselin Belediye Hizmet Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 21.04.2015/889 07.05.2015-05.06.2015 Sayim TEMEL
Yenişehir İlçesi, Otomotiv Test Merkezi Alanı olması amacıyla yapılan 1/100000 ölçekli Bursa 2020 Yılı Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 21.04.2015/ 896 07.05.2015-05.06.2015 Turgay YALKI
İntam Blokları Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 1/1000 Ölçekli Süleyman Çelebi Çelik Palas Arası Uygulama İmar Planı Değişikliği 21.04.2015/897 13.05.2015- 11.06.2015 Şehir Planlama Şube Md.
Mudanya İlçesi, Göynüklü Mahallesi, H21b20d1b pafta, 1075 sayılı parselin Özel Sosyal Tesis Alanına alınmasına ilişkin Mudanya Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı Değişikliği 16.04.2015/782 07.05.2015-05.06.2015 Sayim TEMEL
Orhangazi İlçesi, Camikebir Mahallesi, 376 ada, 5-41-68 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Orhangazi Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği 16.04.2015/777 07.05.2015-05.06.2015 Sayim TEMEL