Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ NİN 16.11.2017 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi No:1 B Blok 2.kat) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Osmangazi İlçesi, Yalova Yolu, Kentsel Dönüşüm Projesi’ne ilişkin askı itirazlarının değerlendirilmesi sonucunda 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Planı değişiklikleri 16.11.2017/3340 22.11.2017-22.12.2017 Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü