Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 06.10.2017 TARİHLİ TOPLANTISINDA UYGUN BULUNAN PLAN & PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen Koruma Amaçlı İmar Planı Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası B Blok 2.kat Zafer Mah. Ankarayolu Cad.) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Bursa ili, Gemlik ilçesi, Eşrefdinçer mahallesi, Taş Ocağı ve Nekropol Alanı 2. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin 1/5000 ve 1/25000 ölç. NİP 22.09.2016/1835 28.11.2017-28.12.2017 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü