Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 24.11.2015 TARİHLİ TOPLANTILARINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası B Blok 2.kat Zafer Mah. Ankarayolu Cad.) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Nilüfer İlçesi Konak Mahallesi 330 ada 2-3-4-5 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 24.11.2015/2264 17.12.2015 16.01.2016 Turgut YALKI
Bursa İli, Keles İlçesi, Cuma Mahallesi 19 Ada, 8 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Keles Belediyesi Nazım İmar Planı Değişikliği 24.11.2015/2266 17.12.2015 16.01.2016 Nevin DEMİREL