Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU’NUN 26.03.2015 TARİHLİ TOPLANTISINDA UYGUN BULUNAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Orhangazi İlçesi, Camikebir Mahallesi, 290 ada 14 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Orhangazi Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği 18.09.2014/910 22.04.2015-21.05.2015 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Orhangazi İlçesi, Camikebir Mahallesi, 290 ada 14 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Orhangazi Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği 18.09.2014/910 22.04.2015-21.05.2015 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü