Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 10.01.2013-15.01.2013 TARİHLİ TOPLANTILARINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları Plan Hükümlerinin Kırsal Yerleşme Alanları Hükmünde Değişiklik Yapılması 10.01.2013/73 24.01.2013-25.02.2013 Turgut Yalkı
Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2246 ada, 1 parselin güneyinde kalan kısma ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği 10.01.2013/49 24.01.2013-25.02.2013 Şehir Planlama Şube Müd.
Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 3942 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı değişikliği 10.01.2013/50 24.01.2013-25.02.2013 Turgut Yalkı
Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1162 ada, 1-2-3 parsellere İlişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği. 10.01.2013/51 24.01.2013-25.02.2013 Nevin Demirel
Nilüfer İlçesi, Yolçatı Mahallesi, 3288 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği. 10.01.2013/46 24.01.2013-25.02.2013 Şehir Planlama Şube Müd.
Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 844 ada, 4 parselin Kuzeyinde Kalan kısma ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı değişikliği. 10.01.2013/48 24.01.2013-25.02.2013 Şehir Planlama Şube Müd.
Gemlik İlçesi, 409 ada, 1-2-3-9-10-12 parseller ve 407 ada, 51-52-53 parsellerin Resmi Kurum(Adliye Alanına)alınmasına ilişkin 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği 15.01.2013/106 24.01.2013-25.02.2013 Şehir Planlama Şube Müd.
Gemlik İlçesi, Ahmet Dural Meydanı ve Meydan Düzenleme Projesi 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesinin iptal kararı hk. 10.01.2013/44 24.01.2013-25.02.2013 Turgut YALKI
Gemlik İlçesi, Hisar mah. 195 ada, 21 parselin Su deposu ve Koruma Alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin askı itirazları 10.01.2013/43 24.01.2013-25.02.2013 Şehir Planlama Şube Müd.
Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Ulus Mahallesi, 3596 ada, 20-51-52 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 10.01.2013/65 24.01.2013-25.02.2013 Turgut YALKI
Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3078 ada, 1 parselin batısındaki tescil harici alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 10.01.2013/61 24.01.2013-25.02.2013 Turgut YALKI
Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3078 ada, 1 parselin batısındaki tescil harici alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 10.01.2013/62 24.01.2013-25.02.2013 Turgut YALKI
Osmangazi İlçesi, Selamet Mahallesi, 1162 ada, 1 parsel ve 1158 ada, 52-64-65-66-67 sayılı parseller ile ilgili askı itirazı doğrultusunda 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği 10.01.2013/56 24.01.2013-25.02.2013 Turgut YALKI
Osmangazi İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi, H22d01d2a pafta, 1619 ada, 105 parselin bir kısmının İlköğretim Alanı’na alınması ile ilgili 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği 10.01.2013/57 24.01.2013-25.02.2013 Turgut YALKI
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, Yıldırım İlçesi, Piremir Mahallesi, 302 ada, 1 parsel ve Musababa Mahallesi, 4603 ada, 50 parsele yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. 10.01./2013/66 24.01.2013-25.02.2013 Şehir Planlama Şube Müd.
Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 2930 ve 2922 adalarda Park ve Dinlenme Alanı’nın ve Tali İş Merkez Alanı’nın düzenlenmesine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 10.01./2013/52 24.01.2013-25.02.2013 Turgut YALKI
Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, Askeri Alan Kuzeyindeki 30 metrelik yol hattının düzenlenmesine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı Değişikliği 10.01.2013/45 24.01.2013-25.02.2013 Turgut YALKI
Bursa İli, Mudanya, Gemlik, Osmangazi, Gürsu ve Kestel İlçelerinde Eğitim Kampüsleri oluşturulması amacıyla belirlenen alanların 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklikleri 10.01.2013/74 24.01.2013-25.02.2013 Turgut YALKI
Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’ nın talebi ile, BHRS 3. Aşama Raylı Sistem çalışmaları doğrultusunda, Yıldırım İlçesi Mimarsinan Mahallesi, 1511 ada, 2 parsel kapsamındaki Arabayatağı Üstgeçidine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 10.01./2013/71 24.01.2013-25.02.2013 Şehir Planlama Şube Müd.
Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi, 14 Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli Hasanağa Nazım İmar Planı Plan Değişikliği 10.01./2013/53 24.01.2013-25.02.2013 Turgut YALKI
Osmangazi İlçesi, Dürdane Köyü, H22a17bd17ac Pafta, 2710 Parsel’in “Depolama Alanı(Tır Parkı)”na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı Değişikliği 10.01./2013/58 24.01.2013-25.02.2013 Turgut YALKI