Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 23.06.2016 ve 28.06.2016 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi No:1 B Blok 2.kat) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 1961-1, 1962-1, 1963-1, 2, 3 nolu parsellere ilişkin 1/25000-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 23.06.2016/ 1317 27.07.2016-25.08.2016 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Osmangazi İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 240 ada 1 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 28.06.2016/1464 27.07.2016-25.08.2016 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı