Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU’NUN 22.10.2015 TARİHLİ TOPLANTISINDA UYGUN BULUNAN PLAN & PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Osmangazi İlçesi, Muradiye Mahallesi, 4764 ada, 73 ve 4764 Ada, 28 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği 22.01.2015/117 24.11.2015-24.12.2015 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Osmangazi İlçesi, Alacamescit Mahallesi, 4341 ada, 1, 2, 3, 4, 18 ve 19 parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği 21.05.2015/992 24.11.2015-24.12.2015 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Osmangazi İlçesi, Alacamescit Mahallesi, 4341 ada, 1, 2, 3, 4, 18 ve 19 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Reyhan Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği 21.11.2013/1250 24.11.2015-24.12.2015 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü