Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 24.12.2015-29.12.2015 TARİHLİ TOPLANTILARINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen Koruma Amaçlı İmar Planı Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası B Blok 2.kat Zafer Mah. Ankarayolu Cad.) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Nilüfer İlçesi Minareliçavuş Mahallesi 4879/1 - 4880/1 - 4881/1,2,6 - 4944/1 ada/parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 24.12.2015/2388 21.01.2016-19.02.2016 Turgut Yalkı
Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 215 ada 2 parsel “Teknik Altyapı Alanı” 1/25.000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Değ., 1/5000 Ölçekli Gürsu Nazım İmar Planı Değ., 1/1000 Ölçekli Gürsu Alan Mevkii İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği 29.12.2015/2513 21.01.2016-19.02.2016 Sayim Temel
Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi 2444 ada 1 parselin konut dışı kentsel çalışma alanından özel eğitim alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği 24.12.2015/2389 21.01.2016-19.02.2016 Turgut Yalkı
Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi 6785 ada 56 parselin diğer tarım alanından yükseköğretim alanına alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği 24.12.2015/2390 21.01.2016-19.02.2016 Saim Leloğlu
Yenişehir İlçesi Çayır Mahallesi 21 ada 13-14-17-74 parsel 560 ada 8-54-55-56-57-58-59-78-79-80-81-82-83-84 nolu parsele ilişkin 1/5000 Nazım İmar Plan Değişikliği 24.12.2015/2415 21.01.2016-19.02.2016 Turgut YALKI
Orhaneli İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi,42 ada 24 ve 36 parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 29.12.2015/2515 21.01.2016-19.02.2016 Saim Leloğlu
İnegöl İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 303 Ada,1,2,3,17,18,19Parsellerin“Akaryakıt ve LPG İstasyonuna” alınmasına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 24.12.2015/2398 21.01.2016-19.02.2016
Orhangazi İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 723 Ada, 1 Parselin (Eski 193 Ada-80 parsel) "Akaryakıt, LPG ve Servis İstasyonu" na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 24.12.2015/2413 21.01.2016-19.02.2016
Karacabey İlçesi, Bakırköy Mahallesi, 1737 nolu parselin “Belediye Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Talebi 24.12.2015/2406 21.01.2016-19.02.2016 Turgut YALKI
Karacabey İlçesi Tophisar Mahallesi 1735 parselin “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Sistemi)+Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 29.12.2015/2516 21.01.2016-19.02.2016 Turgut YALKI
Yıldırım İlçesi, Eğitim Mahallesi, 3808-3820-…-3866-3879 adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 29.12.2015/2512 21.01.2016-19.02.2016 Saim Leloğlu
Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesi, 2567 ada, 1-2-3-4-22 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 24.12.2015/2386 21.01.2016-19.02.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 495 ada, 71 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 29.12.2015/2511 21.01.2016-19.02.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Gemlik ilçesi, Karacaali Mahallesi 1529 parselin Belediye Hizmet Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 24.12.2015/2401 21.01.2016-19.02.2016 Turgut Yalkı
Gemlik ilçesi, Gençali ve Kurşunlu Mahallelerinde Bölge Parkı ve Çevresine ilişkin 1/25000, 1/5000 nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 29.12.2015/2405 21.01.2016-19.02.2016 Turgut Yalkı
Gemlik ilçesi, Kurtul mahallesi, 1671 parselin “Diğer Tarım Alanından”, Konutdışı Kentsel Çalışma Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 29.12.2015/2405 21.01.2016-19.02.2016 Esin Mıhçıoğlu
Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4673 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 24.12.2015/2380 21.01.2016-19.02.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4673 ada, 1, 2, 6 ve 7 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 29.12.2015/2510 21.01.2016-19.02.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 Ada, 14-76-77 Parseller’in “Kültürel Tesis Alanı ve Park Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı, 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planı değişiklikleri 24.12.2015/2382 21.01.2016-19.02.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 31.03.2015 tarih ve 2014/598 E. sayılı iptal kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planının Çağrışan- Göynüklü kısmını kapsayan Nazım İmar Planı Revizyonu 24.12.2015/2407 21.01.2016-19.02.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b24a, H21b24b pafta, 508 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 24.12.2015/2409 21.01.2016-19.02.2016 Turgut Yalkı
1/25000 Ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planı 29.12.2015/ 2514 21.01.2016-19.02.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Bursa İl Sınırları Dahilindeki Onaylı Ve Yürürlükteki Sanayi Ve Küçük Sanayi Alanlarının Yer Aldığı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında Plan Notu Değişikliği 29.12.2015/2517 21.01.2016-19.02.2016 Işın Çubukçu