Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU'NUN 13.12.2014 TARİHLİ TOPLANTISINDA UYGUN BULUNAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alipaşa Mahallesi, 5454 ada, 15, 43, 44 ve 45 parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı, 1/1000 ve 1/500 Ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği 16.10.2014/1080 19.12.2014-19.01.2015 Turgut YALKI