Bursa İmar Plan Degisiklikleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 18.09.2014 tarih ve 9328 olur ile onaylı 1/25000 Ölçekli merkez Planlama ölgesi nİP değ. ve 1/5000 Ölçekli Kestel NİP değ.

Aşağıda belirtilen Koruma Amaçlı İmar Planı Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Derekızık mevkii, h22d10a pafta 104 ada, 34,35,36,37,38,39,4,41,58,59 nolu parsellerin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planları değişikliği 18.09.2014 tarih ve 9328 Bakanlık Oluru 23.09.2014/23.10.2014 Gülay Bozkurt