Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU’NUN 27.05.2015 TARİHLİ TOPLANTISINDA UYGUN BULUNAN PLAN & PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen Koruma Amaçlı İmar Planı Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Osmangazi İlçesi, Kayhan Mahallesi, 4279 ada, 1 ve 2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği 15.05.2014/461 23.06.2015-22.07.2015 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
İznik İlçesi, Derbent Değirmenkaya Kaya Kabartmaları Korunma Alanının 1/25000 ölçekli İznik Gölü Çevre Düzeni Plan Revizyonuna işlenmesi ile ilgili plan değişikliği 20.02.2015/382 26.06.2015-27.07.2015 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü