Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU’NUN 21.03.2014 TARİHLİ TOPLANTISINDA UYGUN BULUNAN PLAN & PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen Koruma Amaçlı İmar Planı Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Osmangazi İlçesi, Doğanbey Mahallesi, 7291 ada, 2 parsele ait plan notu ilave edilmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Yeni Merkez Uygulama İmar Planı Revizyonu Değişikliği 03.12.2013/1301 25.04.2014- 25.05.2014 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü