Bursa İmar Plan Degisiklikleri

KÜLTÜR VE TURİZM GELİŞİM BÖLGELERİNDE VE TURİZM MERKEZLERİNDE İMAR PLANLARININ HAZIRLANMASI VE ONAYLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DOĞRULTUSUNDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi No:1 B Blok 2.kat) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi, Altın-Gümüş Madenine ilişkin 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 10.08.2017 tarih ve 2017-11/08 sayılı kararı 19.10.2017-19.11.2017 Abdurrahim ULUSOY