Bursa İmar Plan Degisiklikleri

Bursa İli 2020 yılı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı plan notu değişikliği

Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Bursa İli 2020 yılı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı plan notu değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 10.03.2014 tarih ve 3751 sayılı oluru ile onaylanmıştır. 24.03.2014-22.04.2014 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı