Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 23.07.2019 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN VE PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planları Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 30 gün süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası B Blok 2.kat Zafer Mah. Ankarayolu Cad.) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1455 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği 23.07.2019/1113 23.09.2019 22.10.2019 Turgut YALKI
Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1455 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 23.07.2019/1113 23.09.2019 22.10.2019 Turgut YALKI