Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 25.07.2017 ve 26.07.2017 TARİHLİ TOPLANTILARINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi No:1 B Blok 2.kat) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 2479 ada, 10 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri 25.07.2017/2355 22.08.2017- 22.09.2017 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5351 ada 5 nolu parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 25.07.2017/2357 22.08.2017- 22.09.2017 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5760 ada 1 nolu parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 26.07.2017/2442 22.08.2017- 22.09.2017 Turgut YALKI