Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 28.05.2021 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN VE PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planları Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 30 gün süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası B Blok 2.kat Zafer Mah. Ankarayolu Cad.) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.

Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 4222 ada 5 ve 7 parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 28.05.2021/833 22.06.2021-21.07.2021 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 4222 ada 5 ve 7 parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 28.05.2021/834 22.06.2021-21.07.2021 Turgut YALKI