Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 23.12.2016 ve 28.12.2016 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye Meclisi'nce onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi No:1 B Blok 2.kat) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Osmangazi ilçesi, Altınova Mahallesi, 3193 ada, 18 sayılı parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama Nazım İmar Planı değişikliği 23.12.2016/2670 23.01.2017-23.02.2017 Saim LELOĞLU
Yıldırım İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 1521 ada, 1 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 28.12.2016/2844 24.01.2017- 24.02.2017 Turgut YALKI
Yıldırım İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 1908 ada, 1 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 28.12.2016/2845 24.01.2017- 24.02.2017 Turgut YALKI
Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 400 ada, 76-85-86 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 28.12.2016/2846 24.01.2017- 24.02.2017 Turgut YALKI