Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU’NUN 26.12.2014 TARİHLİ TOPLANTISINDA UYGUN BULUNAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen Koruma Amaçlı İmar Planı Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Yıldırım İlçesi, Namazgah Mahallesi, 536 ada 1 parselin Kültürel Tesis Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 10.01.2013/64 23.01.2015-23.02.2015 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Yıldırım İlçesi, Hocataşkın Mahallesi, 229 ada 7 parselin bir kısmının Ağaçlandırılacak Alana alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 15.11.2012/1182 28.01.2015-27.02.2015 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü