Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU’NUN 2210.2015 TARİHLİ TOPLANTISINDA UYGUN BULUNAN PLAN & PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Zafer Mahallesi Ankara Yolu Caddesi No:2 Bursa Büyükşehir Belediyesi Binası B Blok 2.kat) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Mudanya İlçesi, Aydınpınar Mahallesi, H21b19b pafta, 110 ada, 33, 15, 14, 43, 44, 45, 46 ve 47 sayılı parseller ve Güzelyalı Mahallesi, H1b19b pafta, 283 ada, 1 sayılı parsel, 238 da, 17, 18, 19, 20 ve 64 sayılı parsellerde sit sınırının işlenmesine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklikleri 21.05.2015/1021 22.12.2015 - 20.01.2016 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
" " " "