Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 23.06.2016 - 28.06.2016 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Bina B Blok 2.kat) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 3959 ada 148 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 23.06.2016/1321 18.07.2016-16.08.2016 Turgut Yalkı
Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4684 ada 1-2-3 ve 249 ada 10-11-12-13 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 23.06.2016/1327 18.07.2016-16.08.2016 Turgut Yalkı
Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4683 ada 4 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 23.06.2016/1322 18.07.2016-16.08.2016 Turgut Yalkı
Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4632 ada 2 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 28.06.2016/1466 18.07.2016-16.08.2016 Turgut Yalkı
Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesi 6486 ada 1 parsel ve 6487 ada 1 parsel ve çevresine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 23.06.2016/1326 18.07.2016-16.08.2016 Gülay Bozkurt
Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 422 ada, 2 parselin “Rekreasyon Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği 28.06.2016/1474 18.07.2016-16.08.2016 Şehir Planlama Şb. Mdr.
Gemlik İlçesi, Küçükkumla Mahallesi, 295 ada, 8 ve 9 parsellerin “Rekreasyon Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Kumla Nazım İmar Planı değişikliği 28.06.2016/1475 18.07.2016-16.08.2016 Şehir Planlama Şb. Mdr.
Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 122 ada, 13-53-55-62 parseller ve 125 ada, 5-7-12-13-5961-62-63-64-65-68-69 parsellerin “Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/25000 ölçekli Gemlik planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği 28.06.2016/1476 18.07.2016-16.08.2016 Şehir Planlama Şb. Mdr.
Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 562 ada, 262 parsel ve 1331 ada, 1 parsellerin Sosyal Tesis Alanı’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği 28.06.2016/1477 18.07.2016-16.08.2016 Şehir Planlama Şb. Mdr.
1/25000 Ölçekli İnegöl Çevre Düzeni Planı Revizyonu’nun “9.1. Ova Koruma Alanı”na ilişkin plan hükümleri değişikliği 23.06.2016/1338 18.07.2016-16.08.2016 Şehir Planlama Şb. Mdr.
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.03.2016 tarih ve 547 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 Ölçekli İnegöl Çevre Düzeni Planı Revizyonu Plan Hükümleri değişikliği ve 1/5000 Ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı Plan Hükümleri değişikliklerinin askı itirazı ile yeniden düzenlenmesi 23.06.2016/1343 18.07.2016-16.08.2016 Şehir Planlama Şb. Mdr.
İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi, 213 ada, 13 ve 14 parsellerin “İbadet Alanı”ndan “Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği 23.06.2016/1328 18.07.2016-16.08.2016 Turgut YALKI
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.03.2016 tarih ve 549 sayılı kararı ile onaylanan İnegöl İlçesi, Alanyurt-Cumhuriyet Mahallesi, 1056 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliğinin askı itirazı ile yeniden düzenlenmesi 23.06.2016/1342 18.07.2016-16.08.2016 Turgut YALKI
İnegöl İlçesi, Yenice, Edebey ve Cerrah Mahalleleri’nde yaklaşık 184 ha’lık alanın yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/25.000 ölçekli İnegöl Çevre Düzeni Planı Revizyonu değişikliği ile yaklaşık 24 ha’lık alanın yeniden düzenlenmesine ilişkin “1/5000 Ölçekli Yenice Bursa Yolu Güzergahı Nazım İmar Planı” değişikliği ve yaklaşık 26 ha’lık alanın yeniden düzenlenmesine ilişkin “1/5000 ölçekli Cerrah (Bursa) Anadolu Mahallesi Kalburt Mevkii Nazım İmar Planı” değişikliği 23.06.2016/1339 18.07.2016-16.08.2016 Turgut YALKI
İnegöl İlçesi, Akhisar Mahallesi’nde Fuar Alanı, Konut Alanları, Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Alanı ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/25.000 Ölçekli İnegöl Çevre Düzeni Planı Revizyonu değişikliği ile Fuar Alanı ve Park ve Yeşil Alanların yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5.000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planı değişikliği 28.06.2016/1472 18.07.2016-16.08.2016 Turgut YALKI
Mudanya İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, H21b13a pafta, 1268 ada, 6 sayılı parselin 50 k/ha Yoğunluklu Meskun Konut Alanından Turizm Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı Değişikliği 23.06.2016/ 1355 18.07.2016-16.08.2016 Turgut YALKI
Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b19c pafta, 62, 63 ve 1773 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı Değişikliği 23.06.2016/ 1350 18.07.2016-16.08.2016 Gülay BOZKURT
Mudanya Belediye Meclisi’nin 07.05.2013 tarih ve 2013/129 sayılı kararıyla uygun bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.07.2013 gün ve 813 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Çağrışan- Göynüklü Uygulama İmar Planı Revizyonuna ilişkin; Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 11.02.2016 tarih ve 2013/1276 E. sayılı kararı 28.06.2016/ 1479 18.07.2016-16.08.2016 Şehir Planlama Şb. Mdr.
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.03.2016 Tarih Ve 527 Sayılı Kararı İle Onaylanan Bursa 2020 yılı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Kararları ve Uygulama Hükümleri 6.2.2. Kırsal Yerleşme Alanları başlığı altında yer alan 6.2.2.7 Maddesinde yapılan Plan Notu Değişikliğine yapılan askı itirazı ile yeniden düzenlenmesi 23.06.2016/1305 18.07.2016-16.08.2016 Şehir Planlama Şb. Md.
Nilüfer İlçesi, 29 Ekim Mahallesi, 2374 ada 3 ve 4 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Ertuğrul Revizyonu Uygulama İmar Plan değişikliği 28.06.2016 / 1468 18.07.2016-16.08.2016 Şehir Planlama Şb. Md.
Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4488 ada 1 ve 2 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği 23.06.2016 / 1319 18.07.2016-16.08.2016 Turgut Yalkı
Mustafakemalpaşa İlçesi, Boğazköy Mahallesi, 305 Parsel’e ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 23.06.2016 / 1348 18.07.2016-16.08.2016 Turgut Yalkı
Karacabey İlçesi, Tophisar Mahallesi, 1735 Parsel’e ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliği 23.06.2016 / 1349 18.07.2016-16.08.2016 Turgut Yalkı
Bursa 2020 Yılı 1/100000 Çevre Düzeni Planı Plan Notu Değişikliği 28.06.2016 / 1463 18.07.2016-16.08.2016 Şehir Planlama Şb. Md.
Mustafakemalpaşa İlçesi, Atariye ve Şerefiye Mahalleleri, muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Plan Değişikliği 23.06.2016 / 1345 18.07.2016-16.08.2016 Işın Çubukçu
Karacabey İlçesi, Runguçpaşa ve Garipçe Mahalleleri, muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Plan Değişikliği 28.06.2016 / 1478 18.07.2016-16.08.2016 Turgut Yalkı
Yıldırım İlçesi, 75.Yıl Mahallesi, 4214 ada, 1-6 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 23.06.2016/1315 18.07.2016-16.08.2016 Şehir Planlama Şb. Md.
Büyükşehir Belediye Meclisinin 28.07.2015 gün ve 1549 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım İlçesi, Vatan Mahallesi, 3971 ada, 53-104 parsellere yönelik 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliklerine yapılan askı itirazları ile eski haline dönülmesi 23.06.2016/1316 18.07.2016-16.08.2016 Şehir Planlama Şb. Md.
Yıldırım İlçesi, Değirmenönü – Karapınar Mahallelerine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 28.06.2016/1465 18.07.2016-16.08.2016 Ali Zekai Akay
Yenişehir İlçesi, Cihadiye Mahallesi, 152 ada, 40 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 23.06.2016/1359 18.07.2016-16.08.2016 Turgut Yalkı
Büyükorhan İlçesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu 23.06.2016/1361 18.07.2016-16.08.2016 Sayim Temel
Osmangazi İlçesi, Büyükdeliller Mahallesi, 118 ada, 11 parsel ve 119 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı değişikliği 23.06.2016/1314 18.07.2016-16.08.2016 Saim Leloğlu
Orhaneli İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, 256 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği 23.06.2016/1362 18.07.2016-16.08.2016 Şehir Planlama Şb. Md.