Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ NİN 18.01.2018-24.01.2018 TARİHLİ TOPLANTILARINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi No:1 B Blok 2.kat) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Nilüfer İlçesi, Kayapa ve Kuruçeşme Mahallesi, “Katı Atık, Geri kazanım ve Bertaraf Tesisi”ne ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile 1/100000, 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları plan notu değişikliği 24.01.2018/243 16.02.2018-16.03.2018 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Nilüfer İlçesi Ataevler 1282 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 24.01.2018/230 16.02.2018-16.03.2018 Saim Leloğlu
Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahallesi 2122 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı değişikliği 24.01.2018/229 16.02.2018-16.03.2018 Saim Leloğlu
Gürsu İlçesi Eğitim Alanı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve Ortaöğretim Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 18.01.2018/201 16.02.2018-16.03.2018 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Gürsu İlçesi Zafer Mahallesi 215 ada 2 parsel Teknik Altyapı Alanı 1/25.000 Ölçekli Merkez Pln.Böl. NİPD ve 1/5000 Ölçekli Gürsu NİPD 18.01.2018/78 16.02.2018-16.03.2018 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Osmangazi İlçesi, Dereçavuş Mahallesi, 4991 Ada, 231 Parsel’in “Depolama Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 24.01.2018/225 16.02.2018-16.03.2018 Turgut YALKI
İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 141 ada, 19, 20, 21, 22 ve 23 parsellerin “Özel Spor Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Cerrah Nazım İmar Planı Revizyonu değişikliği 18.01.2018/64 16.02.2018-16.03.2018 Sayim TEMEL
Gemlik İlçesi, Küçükkumla Mahallesi, muhtelif parsellerin “Belediye Hizmet Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Kumla Nazım İmar Planı değişikliği 18.01.2018/70 16.02.2018-16.03.2018 Gülay BOZKURT
Gemlik İlçesi, Demirsubaşı Mahallesi, 22, 208, 209, 210, 223, 224, 240, 241, 242 adalarda donatı alanları düzenlenmesine ilişkin 1/5000 Ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği 18.01.2018/67 16.02.2018-16.03.2018 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4231 ada 8 sayılı parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı Değişikliği 24.01.2018/223 16.02.2018-16.03.2018 Işın ÇUBUKÇU
Nilüfer İlçesi, Gümüştepe Mahallesi, 6578 ada, 16 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 18.01.2018/59 16.02.2018-16.03.2018 Nevin DEMİREL
Mustafakemalpaşa İlçesi, Güllüce Mahallesi, 148 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 18.01.2018/90 16.02.2018-16.03.2018 Sayim TEMEL
Mustafakemalpaşa İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 2370 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri 24.01.2018/240 16.02.2018-16.03.2018 Hakan KOYUNLULAR
Kestel İlçesi, Kale Mahallesi, 174 ada 6-9 parsele ait 1/5000 Ölçekli NİP değişikliği 18.01.2018/79 16.02.2018-16.03.2018 Sayim TEMEL
Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1316 ada, 14 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı Değişikliği 18.01.2018/75 20.02.2018-20.03.2018 Turgut YALKI
Gemlik İlçesi’ndeki Muhtelif 1/1000 Ölçekli Planların Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.09.2017 tarih ve 2950 sayılı kararı ile onaylanan Bursa İli Merkez 7 İlçeye Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında Plan Notu Değişikliği kapsamından çıkarılmasına ilişkin değişiklik 24.01.2018/242 21.02.2018-21.03.2018 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde Organize Sanayi Alanları dışındaki Sanayi Alanlarının çekme mesafelerine ilişkin plan notu değişikliği 24.01.2018/237 21.02.2018-21.03.2018 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
1/1000 Ölçekli Mustafakemalpaşa Uygulama İmar Planı plan notlarına ilişkin değişiklik 24.01.2018/222 16.02.2018-16.03.2018 Işın Çubukçu