Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 27.02.2019 TARİHLİ TOPLANTISINDA UYGUN BULUNAN PLAN & PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile Bursa Büyükşehir Belediyesi (Zafer Mah. Ankara Yolu Cad. No:1 B Blok Kat:2) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 400 ada, 76-85-86 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 28.12.2016/2846 21.03.2019-21.04.2019 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü