Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 19.03.2014 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI-104

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Osmangazi İlçesi, Alaşarköy Mahallesi, 4497 Ada, 12 Parsel ile Armutköy Mahallesi, 4367 Ada, 135 Parsel'in "Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanları"na alınmasına ilişkin 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 Ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı Değişikliği 19.03.2014/298 21.03.201421.04.2014 Turgut Yalkı
Osmangazi İlçesi, Alaşarköy Mahallesi, 4497 Ada, 12 Parsel ile Armutköy Mahallesi, 4367 Ada, 135 Parsel'in "Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanları"na alınmasına ilişkin 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 Ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı Değişikliği 19.03.2014/298 21.03.2014 21.04.2014 Turgut Yalkı
Gemlik İlçesi, Orhaniye mahallesi, 1 ada, 161 parselin “Turizm ve 2. Konut Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği 19.03.2014/284 27.03.2014 - 28.04.2014 Nevin DEMİREL
Gemlik İlçesi, Hamidiye mahallesi, 554 ada, 219 ve 240 parsellerin “İbadet Yeri Alanı” ve 554 ada, 238 parselin “Belediye Hizmet Alanı” na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği 19.03.2014/285 27.03.2014 28.04.2014 Gülay BOZKURT
Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, h21c03c – h21c03b paftalar, 4430 ada 1 parsel ve 4432 ada 1 parselin “100 kişi/ha yoğunluklu konut alanına”, 4434 ada 1 parselin “spor tesis alanı ve park alanına” ve 4434 ada 2 parselin “spor tesis alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan Değişikliği 19.03.2014/279 27.03.2014 28.04.2014 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi, 114 ada, 7 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Fethiye-İhsaniye Uygulama İmar Planı Değişikliği 19.03.2014/277 27.03.2014 28.04.2014 Esin MIHÇIOĞLU
Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 4127 ada, 1 parselin “Özel Sağlık Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 19.03.2014/278 27.03.2014 28.04.2014 Turgut YALKI
Osmangazi İlçesi, Atıcılar Mahallesi, 3763 Ada, 22 Parsel mevcut bina göz önünde bulundurularak imar hattında değişiklik yapılmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere-Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı değişikliği 19.03.2014/273 27.03.2014 28.04.2014 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 03.12.2013 gün ve 1295 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi İlçesi, Altınova Mahallesi, 3198 Ada, 68 Parsel’in bir kısmının “Tali İş Merkezi’ne” alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliğine TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin askı itirazı 19.03.2014/274 27.03.2014 28.04.2014 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Osmangazi İlçesi, Ulu Mahallesi, 3659 ada, 8 parselin “Turizm Alanına” alınması ilişkin 1/1000 Ölçekli Garaj Altı - Hacı İlyas Mahallesi, İmar Planı Revizyonu değişikliği 19.03.2014/276 27.03.2014 28.04.2014 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alaşarköy Mahallesi, 4469 Ada, 4 ve 8 Parseller’in “Belediye Hizmet Alanı"na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı Değişikliği ile Osmangazi İlçesi, Alaşarköy Mahallesi, 4469 Ada, 4 ve 8 Parseller’in “Belediye Hizmet Alanı"na alınması ve “Uygulamada kadastral sınırlar esastır. TAKS ve çekme mesafesi şartı aranmaz. KAKS:1.75’tir.” plan notunun eklenmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Alaşarköy Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonu değişikliği 19.03.2014/300 27.03.2014 28.04.2014 Saim LELOĞLU
Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Alaşarköy Mahallesi, 4469 Ada, 4 ve 8 Parseller’in “Belediye Hizmet Alanı"na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı Değişikliği ile Osmangazi İlçesi, Alaşarköy Mahallesi, 4469 Ada, 4 ve 8 Parseller’in “Belediye Hizmet Alanı"na alınması ve “Uygulamada kadastral sınırlar esastır. TAKS ve çekme mesafesi şartı aranmaz. KAKS:1.75’tir.” plan notunun eklenmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Alaşarköy Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonu değişikliği 19.03.2014/300 27.03.2014 28.04.2014 28.04.2014 Saim LELOĞLU