Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU’NUN 29.01.2014 TARİHLİ TOPLANTISINDA UYGUN BULUNAN PLAN & PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen Koruma Amaçlı İmar Planı Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Osmangazi İlçesi, Kayhan Mahallesi, 4287 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 parsellerin “Dini Tesis Alanına” Alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı Değişikliği 19.06.2013/715 19.06.2013/715 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Osmangazi İlçesi, Alaaddin Mahallesi, Değirmen Sokağı ile Hastayurdu Caddesi bağlantı yolunun 7 m lik yaya yolu olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Maksem Batısı Muradiye Hisar Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği Osmangazi İlçesi, Alaaddin Mahallesi, Değirmen Sokağı ile Hastayurdu Caddesi bağlantı yolunun 7 m lik yaya yolu olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Maksem Batısı Muradiye Hisar Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği 13.03.2014- 14.04.2014 13.03.2014- 14.04.2014