Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU’NUN 27.09.2013 TARİHLİ TOPLANTISINDA UYGUN BULUNAN PLAN & PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI-98-98

Aşağıda belirtilen Koruma Amaçlı İmar Planı Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Yıldırım İlçesi, Hocataşkın Mahallesi, 229 ada 41 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Setbaşı – Yeşil - Emirsultan Uygulama İmar Planı değişikliği 20.09.2012/947 21.01.2014-19.02.2014 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü