Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 26.10.2020 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN İMAR PLANI İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 30 gün süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası B Blok 2.kat Zafer Mah. Ankarayolu Cad.) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.

Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, 8193 Ada 16 Parsel ve 11513 Ada 1,2,3,4 ve 5 parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 26.10.2020/1591 16.11.2020 – 15.12.2020 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü (Esin Mıhçıoğlu)