Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU’NCA 12.04.2012 TARİHİNDE UYGUN BULUNAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ

Aşağıda belirtilen plan değişiklikleri Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanmış olup onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
1/1000 Ölçekli Akçalar Sanayi Bölgesi Uygulama İmar Planı 17.11.2011/934 20.04.2012 21.05.2012 Şehir Planlama Şube Md.