Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KOMİSYONUNCA 22.03.2012 TARİHLERİNDE UYGUN BULUNAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Osmangazi İlçesi, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4150 ada, 29 ve 30 parsellerin “Özel Kentsel Sosyal Donatı Alanına” alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği 17.02.2011/158 13.04.2012-14.05.2012 Saim LELOĞLU- Gülşen ŞANAL