Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 28.12.2016 TARİHLİ TOPLANTIDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi No:1 B Blok 2.kat) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Nilüfer İlçesi Demirci Mahallesi 3317 ada 1-2 parsel ile 3318 ada 4-5 parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 28.12.2016/2854 20.01.2017-20.02.2017 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü