Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 24.10.2019 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN VE PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planları Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 30 gün süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası B Blok 2.kat Zafer Mah. Ankarayolu Cad.) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Nilüfer İlçesi, Özlüce Mahallesi, 4408 Ada, 8 ve 9 Parsellere İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 24.10.2019/1522 19.11.2019 18.12.2019 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 453 Ada, 1 Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 24.10.2019/1524 20.11.2019 19.12.2019 Turgut YALKI
Osmangazi İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 10588 Ada 1 ve 2 Parseller, 10589 Ada 1 Parsel ve 257 Ada, 54 ve 105 Parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 24.10.2019/1525 20.11.2019 19.12.2019 Turgut YALKI