Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 22.09.2018 TARİH VE 8199 SAYILI KARARI İLE UYGUN BULUNAN PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İLANI

Aşağıda belirtilen 3. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi B Blok 2.kat Zafer Mah. Ankarayolu Cad.) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Nilüfer İlçesi, Tahtalı Mahallesi 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 21.02.2017/468 19.10.2018/ 19.11.2018 Turgut Yalkı