Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 22.09.2016-27.09.2016 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi No:1 B Blok 2.kat) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Osmangazi İlçesi, Alaşar Mahallesi, 4460 ada, 1 ve 7 sayılı parsellerin, paftasında gösterildiği şekilde, “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği 22.09.2016/1950 13.10.2016- 14.11.2016 Turgut YALKI
Osmangazi ilçesi, Panayır Mahallesi, H22a22d Pafta, 2311 Ada, 280-281 Parseller; 5953 Ada, 1 Parsel ve 6241 Ada, 4 Parsele ilişkin 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği 27.09.2016/1985 13.10.2016- 14.11.2016 Turgut YALKI
Gemlik ilçesi, Hamidiye mahallesi, 856 ada, 1-3-4 parsellerin açık otopark alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/25000 ölçekli Gemlik Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Bursa 1.İdare Mahkemesinin iptal kararı 22.09.2016/1831 13.10.2016- 14.11.2016
Gemlik İlçesi, Orhaniye mahallesi, 344 ada, 1 parsel, 347 ada, 1-4 parsel, 350 ada 15 parsel ve 356 ada, 12-86 parsellerin “250 kişi/ha yoğunluk Konut Alanı ve Park Alanına” alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği 22.09.2016/1830 13.10.2016- 14.11.2016 Turgut YALKI
Gemlik İlçesi, Büyükkumla mahallesi, 1010 parselin “Teknik Altyapı Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Kumla Nazım İmar Planı değişikliği 22.09.2016/1834 13.10.2016- 14.11.2016
Gemlik İlçesi, Muhtelif mahallerinde bulunan ve Hukuki El Atmadan kaynaklı Tazminat Davalarına konu olan muhtelif ada-parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişiklikleri ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklikleri 22.09.2016/1843 13.10.2016- 14.11.2016
Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi 186 ada, 22 parsellerin “Rekreasyon Alanına” alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı Değişikliği 27.09.2016/1995 13.10.2016- 14.11.2016
Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, 185 ada, 121 parsel, 842 ada 1,2 ve 3 parseller ve yakın çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı Değişikliği 27.09.2016/1994 13.10.2016- 14.11.2016
Kestel İlçesi, Barakfaki Mahallesi, 1691 nolu parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Barakfaki Nazım İmar Planı Değişikliği 27.09.2016/1999 13.10.2016- 14.11.2016 Turgut YALKI
Osmangazi İlçesi, Armut Mahallesi, 4374 Ada, 4 Parsel, 4363 Ada, 3, 5, 6 Parseller ve 4381 Ada, 1, 2, 3 parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği 27.09.2016/1984 13.10.2016- 14.11.2016 Osmangazi Belediyesi
Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, H21b19c pafta, 83 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı Değişikliği 22.09.2016/ 1851 13.10.2016- 14.11.2016 Sayim TEMEL
Mudanya İlçesi, Esence Mahallesi, H21b14c pafta, 632 sayılı parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 22.09.2016/ 1852 13.10.2016- 14.11.2016 Şehir Planlama Şb. Müd.
Mudanya İlçesi, Esence Mahallesi, H21b14c pafta, 632 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 22.09.2016/ 1853 13.10.2016- 14.11.2016 Şehir Planlama Şb. Müd.
Mudanya İlçesi, Aydınpınar Mahallesi, H21b19d pafta, 102 ada, muhtelif parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklikleri 27.09.2016/ 1998 13.10.2016- 14.11.2016 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3317 ada 1-2 parsel ve 3318 ada 4-5 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 27.09.2016/1991 13.10.2016-14.11.2016 Şehir Planlama Şb. Müd.
Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 252 ada 37 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 22.09.2016/1826 13.10.2016-14.11.2016 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 844 ada 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği 22.09.2016/1827 13.10.2016-14.11.2016 Turgut YALKI
Yıldırım İlçesi, Zümrütevler Mahallesi, 988 ada, 1,2,3,18,19,20,21,22,23,25,28,29,30,31,32,33,34,36,38 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 27.09.2016/1990 13.10.2016-14.11.2016 Mine NORŞON
Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3112 ada, 1,2 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 27.09.2016/1989 13.10.2016-14.11.2016 Mine NORŞON
Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3085 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 27.09.2016/1988 13.10.2016-14.11.2016 Mine NORŞON
Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3076 ada, 7 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 27.09.2016/1987 13.10.2016-14.11.2016 Mine NORŞON
Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3083 ada, 1 parsel ve 3084 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 22.09.2016/1817 13.10.2016-14.11.2016 Şehir Planlama Şb. Müd.
Karacabey İlçesi, Yarış ve Güngörmez Mahalleleri, muhtelif parsellerin bir kısmının “Enerji Üretim Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 22.09.2016/1847 13.10.2016-14.11.2016 Cengiz İbrahim YAKUT
Mustafakemalpaşa İlçesi, Orta Mahallesi, muhtelif parsellerin “Kamu Hizmet Alanı ve Park Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 22.09.2016/1845 13.10.2016-14.11.2016 Işın ÇUBUKÇU
Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 8909 Ada, 16, 17, 18, 19 Parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişikliği 22.09.2016/1816 13.10.2016-14.11.2016 Mustafa SAYAR
Yıldırım İlçesi, Karapınar Mahallesi, 1961/1, 1962/1, 1963/1-2-3 nolu parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Değirmenönü-Karapınar Uygulama İmar Planı değişikliği Askı İtirazları Değerlendirmesi 27.09.2016/1986 13.10.2016-14.11.2016 İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.
Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mahallesi, 3905 ada, 1-2-3-4-5-8-9 sayılı parseller ve 3907 ada 2-3 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği 22.09.2016/1815 13.10.2016- 14.11.2016 Şehir Planlama Şb. Müd.