Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ NİN 17.04.2019 TARİHLİ TOPLANTILARINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi No:1 B Blok 2.kat) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 129,8 ha alana ilişkin 1/25000 ölçekli Batı Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Başköy Ticaret Merkezi Uygulama İmar Planı Revizyonu 17.04.2019/523 19.04.2019/20.05.2019 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü (Gülay BOZKURT)