Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 19.06.2013 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI-95

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Osmangazi İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, Kartaltepe (Çiftekayalar) Mevkiinde 2. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının işlenmesine ilişkin 1/25000 Ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve Kuzey Planlama Bölgesi 1/5000 Ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı değişiklikleri 19.06.2013/706 18.12.2013-20.01.2014 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü