Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 28.07.2020 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN VE PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planları Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 30 gün süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası B Blok 2.kat Zafer Mah. Ankarayolu Cad.) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.

Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Nilüfer İlçesi, Doğanköy Mahallesi, 6763-6771-6775-6778-6787 adalar ile Minareliçavuş Mahallesi 1756-1757 adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planı Değişikliği 28.07.2020 / 1143 17.08.2020 – 15.09.2020 Nilüfer Belediye Başkanlığı
İznik Gölü 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı (Askı İtirazlarının Değerlendirilmesine Yönelik) 28.07.2020 / 1138 17.08.2020 – 15.09.2020 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Orhangazi İlçesi Cihanköy Mahallesi 929 Parsel 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 28.07.2020 / 1146 17.08.2020 – 15.09.2020 Şenol Hatipoğlu
Mustafakemalpaşa, Orta Mahallesi, 716 Ada 4 Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 28.07.2020 / 1140 17.08.2020 – 15.09.2020 Işın ÇUBUKÇU
28.01.2020 tarih ve 292 sayılı BBMK İle onaylanan Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Kararları Ve Uygulama Hükümleri, 6.2.13. “Turizm Alanları” başlığı altında yer alan 6.2.13.1. maddesine askı itirazı sonrası yapılan 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Notu Değişikliği 28.07.2020/1136 17.08.2020 – 15.09.2020 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.12.2019 tarih ve 2069 sayılı kararı ile onaylanan Gemlik ilçesi, Kurşunlu Mahallesi, 1. Ve 2. Bölgeye ait Nazım İmar Planı Değişikliği askı itirazı 28.07.2020/1141 17.08.2020 – 15.09.2020 Saim LELOĞLU
İznik İlçesi, Şerefiye Mah., 487 Parsele (Eski Parsel No: Çampınar Mah.,449 Parsel, 28.07.2020 / 1142 17.08.2020 – 15.09.2020 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi ve Altıntaş Mahallesi’nin bir kısmını kapsayan alana ilişkin Bursa 2.İdare Mahkemesi’nin 2018/736 E. 2019/146 K. Sayılı ve 08.02.2019 tarihli iptal kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 Ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı Revizyonu 28.07.2020/1144 17.08.2020 – 15.09.2020 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı
25.02.2020 Tarih Ve 439 Sayılı BBMK İle Onaylı Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Kararları Ve Uygulama Hükümleri, 6.2.13. “Turizm Alanları” Başlığı Altına Yer Alan 6.2.13.1.C Maddesinin Eklenmesine İlişkin Plan Notu Değişikliğine Yapılan Askı İtirazları Sonrası 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Notu 28.07.2020/1137 17.08.2020 – 15.09.2020 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı