Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 23.01.2020 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN VE PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

26.03.2020 TARİHLİ ve 31080 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 7226 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1. MADDESİ KAPSAMINDA DURDURULAN İMAR PLANLARI, HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ'NİN 30.04.2020 TARİH VE 68103 SAYILI YAZISI İLE ASKI SÜREÇLERİNE DEVAM EDİLMİŞTİR. YENİ ASKI TARİHLERİ: 01.05.2020 - 15.05.2020

Aşağıda belirtilen İmar Planları Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 30 gün süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası B Blok 2.kat Zafer Mah. Ankarayolu Cad.) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır

Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Kararları Ve Uygulama Hükümleri, 6.2.13. “Turizm Alanları” başlığı altında yer alan 6.2.13.1. maddesine ilişkin plan notu değişikliği 23.01.2020/292 18.02.2020/ 18.03.2020 Esin MIHÇI
İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, 214-1974 ada batısı, 1975 ada doğusu, 241 ada ve 229 ada 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 23.01.2020/76 18.02.2020/ 18.03.2020 Sayim TEMEL
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 715 Ada, 1 Parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 28.01.2020/296 18.02.2020/ 18.03.2020 Turgut YALKI
Bursa ili, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi Gelişme Alanı muhtelif adalara ilişkin 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 28.01.2020/294 18.02.2020/ 18.03.2020 Osmangazi Belediyesi/Dilek ALTAN TÜRKMEN
Bursa ili, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi Gelişme Alanı H22A22D, H22A22C, H22D02A, H22D02B paftalar, muhtelif adalara ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 28.01.2020/295 18.02.2020/ 18.03.2020 Osmangazi Belediyesi/Dilek ALTAN TÜRKMEN
Kestel İlçesi, Kale Mahallesi, 119 ada 4, 7, 8, 10 parseller Özel Sosyal Tesis Alanı 1/5000 ölç. Kestel Nazım İmar Planı Değişikliği 28.01.2020/304 18.02.2020/ 18.03.2020 Sayim TEMEL
Osmangazi İlçesi, Dereçavuş Mahallesi, 4991 ada 231 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklikleri 23.01.2020/74 18.02.2020/ 18.03.2020 Turgut YALKI
Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 9077 ada 1 Parsel ile 6555 ada 4-5-6 Parsellerin ve Hamitler Mahallesi 6392 ada 6-8-26-85-114 Parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklikleri 28.01.2020/293 18.02.2020/ 18.03.2020 Metropoliten Planlama Şube Müdürlüğü
Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Minareliçavuş Mahallesi, 4879 ada 2 parsele ilişki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 28.01.2020/300 18.02.2020/ 18.03.2020 Turgut YALKI
Mudanya İlçesi, Çağrışan Mahallesi, 62 ve 1036 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı değişikliği 28.01.2020/303 18.02.2020/ 18.03.2020 Gülay BOZKURT
Mudanya İlçesi, Yörükali Mahallesi ve Mürsel Mahallesi’nde konumlu muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı değişikliği 28.01.2020/302 18.02.2020/ 18.03.2020 Turgut YALKI
Bursa ili, Gemlik ilçesi, Engürücük Mahallesi, 587-588 parsellerin Belediye Hizmet Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği 23.01.2020/77 18.02.2020/ 18.03.2020 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2122 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 28.01.2020/298 18.02.2020/ 18.03.2020 Saim LELOĞLU
Nilüfer İlçesi, Barış Mahallesi ile 29 ekim Mahallesi, tescil harici alanlar kapsamında öngörülen cer gücü trafo merkezleri ve eşdeğer büyüklükteki ilave park alanlarına ilişkin 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri 28.01.2020/299 18.02.2020/ 18.03.2020 Esin MIHÇIOĞLU
Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, muhtelif ada ve parsellere ilişkin 1/25000-1/5000 Ölçekli NİP değişikliği 23.01.2020/213 18.02.2020/ 18.03.2020 Saim LELOĞLU
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 715 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 28.01.2020/297 18.02.2020/ 18.03.2020 Turgut YALKI
Yenişehir İlçesi, Çayır Mahallesi, 560 ada 92-93 parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli Yenişehir Nazım 28.01.2020/301 18.02.2020/ 18.03.2020 Turgut YALKI
Yenişehir İlçesi, Çayır Mahallesi, 2 ada 2 parsel ile 12 adada bulunan muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 23.01.2020/79 18.02.2020/ 18.03.2020 Turgut YALKI
Yenişehir İlçesi, Kurtuluş ve Gündoğan Mahalleleri 259-261-262-263-373 adaların bulunduğu Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 23.01.2020/80 18.02.2020/ 18.03.2020 Turgut YALKI
Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 381 ada 147 parselin Eğitim Alanı`na alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Yenişehir Nazım İmar Planı değişikliği 23.01.2020/81 18.02.2020/ 18.03.2020 Turgut YALKI
Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesi, Yaklaşık 31 ha Alana İlişkin 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Yıldırım Nazım İmar Planı Değişikliği 23.01.2020/75 18.02.2020/ 18.03.2020 Saim LELOĞLU
Bursa İli, Orhaneli İlçesi, Fevzipaşa Mahallesinde yer alan bölgeye ilişkin 1/5000 Ölçekli Orhaneli Sanayi Alanı Revizyon Nazım İmar Değişikliği 23.01.2020/82 18.02.2020/ 18.03.2020 Saim LELOĞLU