Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 22.01.2015 & 27.01.2015 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN VE PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi 561 ada 54 parsel ve 4738 ada 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nilüfer Nazım İmar Plan değişikliği 22.01.2015/91 16.02.2015-17.03.2015 Turgut Yalkı
Orhangazi İlçesi, Örnekköy Mahallesi, 108 ada, 1 parsele ilişkin mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanan 1/25.000 ölçekli İznik Gölü Çevre Düzeni Plan Revizyonu değişikliği 22.01.2015/160 16.02.2015-17.03.2015 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Orhangazi İlçesi, Karsak Mahallesi, 1242 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 22.01.2015/161 16.02.2015-17.03.2015 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Gemlik ilçesi, Umurbey mahallesi, 155 ada, 1-2-4-6-7 parsellerin konut ve tali iş merkezi alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Umurbey Nazım İmar Planı değişikliği 22.01.2015/126 16.02.2015-17.03.2015 Gülay BOZKURT
Nilüfer İlçesi – Hasanağa Mahallesi, 6590 ada 6 parsel, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği 22.01.2015/103 16.02.2015-17.03.2015 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi – Doğanköy Mahallesi, 21 parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği 22.01.2015/99 16.02.2015-17.03.2015 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Nilüfer İlçesi – Doğanköy Mahallesi, 21 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 22.01.2015/100 16.02.2015-17.03.2015 Cafer KINALI
Barakfaki 1/5000 Ölçekli NİP değişikliği 22.01.2015/153 16.02.2015-17.03.2015 Sayim TEMEL
Yıldırım İlçesi, İsabey Mahallesi, 2701 ada, 26-38-39 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 22.01.2015/124 16.02.2015-17.03.2015 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Yıldırım İlçesi, Duaçınarı Mah. 1792 ada, 15 parsel ve Yavuzselim Mah. 4895 ada, 10 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 22.01.2015/123 16.02.2015-17.03.2015 Saim LELOĞLU
Yıldırım İlçesi, Millet Mahallesi, 3087 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 22.01.2015/246 16.02.2015-17.03.2015 Saim TEMEL
Mustafakemalpaşa İlçesi, Kavaklı Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan Tatkavaklı Kavşak Düzenleme Alanı’na ilişkin 1/5000 Ölçekli Tatkavaklı Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği 22.01.2015/154 16.02.2015-17.03.2015 Işın ÇUBUKÇU
Osmangazi İlçesi, Ovaakça Santral Mahallesi, H22a22a Pafta, 7843 Ada, 14 Parsel ve 7844 Ada, 1 Parsellerin “Sanayi Alanı’na alınmasına ilişkin 1/25000 Ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Ovaakça Nazım İmar Planı değişikliği 22.01.2015/111 16.02.2015-17.03.2015 Turgut Yalkı
İnegöl İlçesi, Orhaniye Mahallesi’nde, 572 ada, 140 nolu parselin ve 1520 ada, 214, 317 nolu parsellerin bir kısmının, 1520 ada ile 1521 ada arasında kalan tescil harici alanın ve 1521 ada, 219, 221 nolu parseller ile 226 nolu parselin bir kısmının “Belediye Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon +İlave Nazım İmar Planı Değişikliği ve “Belediye Hizmet Alanı (Pazar Alanı+Katlı Otopark)”na alınmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli İnegöl Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği 27.01.2015/248 16.02.2015-17.03.2015 Saim LELOĞLU
Kestel İlçesi, Ahmet Vefik Paşa Mah. 470 ada 2-3 nolu parsellerin Özel Eğitim Alanına alınmasına ilişkin 1/25000, 1/5000 ölçekli NİP değişiklikleri ile 1/1000 Ölçekli UİP değişikliği 27.01.2015/250 16.02.2015-17.03.2015 Sayim TEMEL
Mustafakemalpaşa İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 255 Ada 1 ve 2 nolu Parsellerin “Özel Eğitim Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Tatkavaklı Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Tatkavaklı Uygulama İmar Planı Değişikliği 27.01.2015/251 16.02.2015-17.03.2015 Sayim TEMEL
Osmangazi İlçesi, Sırameşeler Mahallesi, 2401 Ada, 1-2-4-5 Parseller’in “Ticaret-Turizm-Konut Alanı’na” alınmasına ilişkin 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 Ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 22.01.2015/156 16.02.2015-17.03.2015 Saim LELOĞLU
Nilüfer İlçesi – Kayapa Mahallesi, 6388 ada 1 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı 22.01.2015/105 16.02.2015-17.03.2015 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi – Özlüce Mahallesi 2303 ada 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği 22.01.2015/104 16.02.2015-17.03.2015 Yusuf BAYKA
Nilüfer İlçesi – Görükle Mahallesi, 5775/3 ve 5742/2 parsel güneyine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği 22.01.2015/102 16.02.2015-17.03.2015 Nilüfer Belediyesi
Mustafakemalpaşa İlçesi sınırları içerisinde bulunan Kızkayası Hidroelektrik Enerji Santrali Projesi’ne ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 22.01.2015/162 16.02.2015-17.03.2015 Gülay BOZKURT
Karacabey İlçesi, Tophisar Mahallesi 1999, 1818, 1819, 1820, 1821, 2281 ve 2283 nolu parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 22.01.2015/136 16.02.2015-17.03.2015 Turgut YALKI
Orhaneli İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, 257 ada 1 parsel ve 258 ada 1 ve 2 parseller ile 300 Evler Mahallesi 29 ada 93 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 22.01.2015/159 16.02.2015-17.03.2015 Saim LELOĞLU
Gemlik ilçesi, Engürücük ve Kurtul mahalleleri depolama alanlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Gemlik Nazım İmar Planı değişikliği 27.01.2015/252 16.02.2015-17.03.2015 Saim LELOĞLU
Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4162 ada 25 parsel 1/1000 İntam Blokları Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Uygulama İmar Planı Değişikliği 22.01.2015/155 09.03.2015-07.04.2015 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü