Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 26.09.2018 TARİHLİ TOPLANTILARINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi No:1 B Blok 2.kat) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Orhangazi İlçesi, Arapzade Mahallesi, 158/5-6-19-20, 342/1 ada/parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 26.09.2018/2361 12.10.2018-12.11.2018 Sayim TEMEL
Nilüfer İlçesi Ertuğrul Mahallesi 3413 ada 8 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 26.09.2018/2344 12.10.2018-12.11.2018 Saim LELOĞLU
Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 7498 ada 1-2-3-4 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 26.09.218/2343 12.10.2018-12.11.2018 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, 5503 ada 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Görükle Nazım İmar Planı Değişikliği 26.09.218/2345 12.10.2018-12.11.2018 Turgut YALKI
Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1444/1446 ada, 4-5/10 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Mudanya Nazım İmar Planı Değişikliği 26.07.2018/2038 BKBK:21.09.2018/8141 12.10.2018-12.11.2018 Turgut YALKI
Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, 1496 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Mudanya Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği 28.05.2018/1384 BKBK:21.09.2018/8145 12.10.2018-12.11.2018 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 1946 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 26.09.218/2350 12.10.2018-12.11.2018 Turgut YALKI
Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2127 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 26.09.218/2351 12.10.2018-12.11.2018 Turgut YALKI
Osmangazi İlçesi, İstiklal Mahallesi, 10377 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 26.09.218/2354 12.10.2018-12.11.2018 Turgut YALKI
Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 6192 ada 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 26.09.218/2359 12.10.2018-12.11.2018 Turgut YALKI
Yıldırım İlçesi, Vatan Mahallesi, 7345 ada, 1-2-3-4 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 26.09.218/2355 12.10.2018-12.11.2018 Işın ÇUBUKÇU
Gemlik İlçesi, Engürücük Mahallesi, 1208 ada 13 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 26.09.218/2342 12.10.2018-12.11.2018 Esin MIHÇIOĞLU
Yıldırım İlçesi, Sinandede Mahallesi, 4323 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 26.09.218/2356 12.10.2018-12.11.2018 Turgut YALKI
Osmangazi İlçesi, Veysel Karani Mahallesi, 11513 ada, 1-2-3-4-5 parseller 8193 ada, 16 parsel, 2986 ada, 12-13 parsellere ilişkin onaylanan 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine yapılan askı itirazı doğrultusunda; Donatı Alanları’nın belirlenmesine ilişkin İmar Planı değişikliği 26.09.2018/2349 12.10.2018-12.11.2018 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 27.06.2018 tarih ve 2016/483 Esas,2018/935 sayılı kararı doğrultusunda 1/100.000 ölçekli Bursa İli Çevre Düzeni Planı Plan Notları 6.2.4 "Tarım Alanları" Maddesinde Plan Notu Değişikliği 26.09.2018/2360 12.10.2018-12.11.2018 Işın ÇUBUKÇU