Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU’NUN 09.04.2015 TARİHLİ TOPLANTISINDA UYGUN BULUNAN PLAN & PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen Koruma Amaçlı İmar Planı Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesi, H21b13c ve H21b14d pafta, Myrleia Antik Kenti, 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Askı İtirazları B.B.B.M.K 13.11.2014/1260 B.K.V.K.B.K.K 09.04.2015/4311 17.06.2015-16.07.2015 Gülay BOZKURT