Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU’NUN 28.03.2013 TARİHLİ TOPLANTISINDA UYGUN BULUNAN PLAN & PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen Koruma Amaçlı İmar Planı Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Yıldırım İlçesi, Piremir Mahallesi, 302 ada 1 parsel ve Musababa Mahallesi 4603 ada 50 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Uygulama İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Davutkadı Değirmenlikızık Planlama Bölgesi Uygulama İmar Planı değişiklikleri 10.01.2013/66 17.04.2013-17.05.2013 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü