Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 24.12.2019 TARİHLİ TOPLANTISINDA ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İLANI

26.03.2020 TARİHLİ ve 31080 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 7226 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1. MADDESİ KAPSAMINDA DURDURULAN İMAR PLANLARI, HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ'NİN 30.04.2020 TARİH VE 68103 SAYILI YAZISI İLE ASKI SÜREÇLERİNE DEVAM EDİLMİŞTİR. YENİ ASKI TARİHLERİ: 01.05.2020 - 15.05.2020

Aşağıda belirtilen İmar Planları Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 30 gün süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası B Blok 2.kat Zafer Mah. Ankarayolu Cad.) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.

Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Osmangazi İlçesi Şehreküstü Mahallesi 6002-6027-6028-6029-6030-6031-6035-6657-6786 adalar muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli NİP değişikliği 24.12.2019/2191 17.02.2020/ 17.03.2020 Metropoliten Planlama Şube Müdürlüğü (Esin MIHÇIOĞLU)