Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KOMİSYONUNCA 14.04.2011 TARİHİNDE UYGUN BULUNAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişiklikleri Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok 5.kat Acemler) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Orhaneli Kavşağı-Dikkaldırım-Dobruca- İnkaya Güzergahı Alternatif Uludağ Bağlantı Yolu 1/1.000 ölçekli İmar Planı Değişikliği 14.04.2011/379 17.01.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Orhaneli Kavşağı-Dikkaldırım-Dobruca- İnkaya Güzergahı Alternatif Uludağ Bağlantı Yolu 1/5.000 ölçekli İmar Planı Değişikliği 14.04.2011/379 17.01.2012 Şehir Planlama Şb. Md.
Orhaneli Kavşağı-Dikkaldırım-Dobruca- İnkaya Güzergahı Alternatif Uludağ Bağlantı Yolu 1/25.000 ölçekli İmar Planı Değişikliği 14.04.2011/379 17.01.2012 Şehir Planlama Şb. Md.