Bursa İmar Plan Degisiklikleri

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 12.10.2018 VE 02.11.2018 TARİHLİ TOPLANTISINDA UYGUN BULUNAN PLAN & PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLANI

Aşağıda belirtilen İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye meclisince onaylanmış olup, 1 ay süre ile (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası B Blok 2.kat Zafer Mah. Ankarayolu Cad.) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosuna asılmıştır.
Plan Adı Meclis Onay Tarihi Askı Tarihi Plan Muellifi Plan
Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mahallesi ve İvazpaşa Mahallesi arasında yer alan 10 metrelik İmar Yolunun yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 17.09.2015/1647 16.11.2018-17.12.2018 Şehir Planlama Şube Müd.
Osmangazi İlçesi, Alaaddin Mahallesi 4746 ada 12-13 parsellere ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği 23.06.2016/1308 16.11.2018-17.12.2018 Şehir Planlama Şube Müd.
Osmangazi İlçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, Tepecik Höyüğü 1. Ve 3. Derece Arkeolojik Sit Sınırlarının İşlenmesine Yönelik hazırlanan 1/25000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/5000 Ölçekli Demirtaş Nazım İmar Planı Değişikliği 19.10.2017/3104 19.11.2018-19.12.2018 Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi, 414 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 11.02.2016/332 19.11.2018-19.12.2018 Turgut YALKI